Lindås Helsestasjon

Velkommen til oss, du finn oss i 2.etasje i Senterbygget, vis á vis lege/tannlegekontor

Helsestasjonen er ein møtestad for foreldre og barn. Her kan du dele erfaringar med andre, snakke med fagfolk om ting du er opptatt av som for eksempel, barn si utvikling, barneoppdraging, kosthald, søvn, familiesituasjonen, helse og trivnad.

Helsestasjonen sitt formål er å fremje barn si fysiske, psykiske og sosiale helse og førebyggje sjukdom. Dette vert gjort gjennom helseundersøkingar og vaksinasjonar, program for helseopplysning, veiledning av foreldre, barn og ungdom og tverrfagleg samarbeid. Tilbodet omfattar familiar med barn i alder 0-20 år.

Helsestasjonen har tilbod om:

Opningstider: 
Mand – torsd  08.00 – 15.30

Fredag  Stengt

Telefon

56 37 51 24

E-post

lindas.helsestasjon@lindas.kommune.no