10. mar 2015 Kolås barnehage stiller ut i senteret

10. mars markeres Barnehagedagen i natur- og friluftslivets tegn. Med nøkkelorda «Vi vil ut!» og våre «tøffe turtips» seier borna eit tydeleg ja til natur og friluftsliv. Kolås Barnehage markerer dette med utstilling i senteret fram til mandag 16.mars!

Barnehagen markeres blant anna i LIndås senter med ei utstilling frå Kolås Barnehage. Du finn den i 2.etasje ved legekontoret. Utstillinga vert opna i dag  kl. 15.30 og står til neste mandag

PRESSEMELDING:

Synliggjøre barnehagens arbeid

Formålet med klima- og miljødepartementets prosjekt Friluftslivets år 2015 er økt bevissthet om og deltakelse i friluftslivet, inkludert den positive innvirkningen det har for helsen. Siden barn er én av målgruppene, er Barnehagedagen en ypperlig anledning til å fokusere på barnehagens arbeid med natur og friluftsliv akkurat i år.

For det er akkurat det som er formålet med Barnehagedagen; å synliggjøre det barna opplever, erfarer og lærer i barnehagen. Det første frivillige steget i barnas utdanning skjer i barnehagen, og det er her barna får opplevelser og erfaringer fra en tidlig alder som er viktig for dem nå og i deres videre utdanning.

 

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang for 10 år siden. I løpet av disse årene har denne dagen blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge. Som initiativtakere står Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB), som alle representerer viktige aktører i barnehagehverdagen.

 

 

Friluftsliv sentralt i barnehagens arbeid

Barnehagens formålsparagraf slår fast at respekt for naturen er en av flere grunnleggende verdier som barnehagen skal bygge på, og at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Dette arbeidet er knyttet til to ulike fagområder i Rammeplan for barnehagen: Kropp, helse og bevegelse og natur, miljø og teknikk. Her framgår mål om hva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom arbeidet med disse fagområdene, og om hvordan personalet skal arbeide for å nå målene.

 

Men kjernen, og kanskje det viktigste, er at barna lærer å like naturen og å ferdes der.

 

Tidlig start

Barnehagedagen gir oss også, som organisasjoner, anledning til å løfte fram betydningen av de ansatte i barnehagen. Å være ute er en del av barnehagens pedagogiske virksomhet. Kunnskap om barn og viktigheten av natur og friluftsliv for deres utvikling og trivsel er grunnleggende. Her inngår også kompetanse om verdien av et godt samarbeid med foreldrene. Oppmerksomheten rundt det å satse mer på utdanning av flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere er på sin plass også på en dag som denne.

 

Men først og fremst er Barnehagedagen barnas dag. Med «Vi vil ut! gir barna uttrykk for at de vil oppleve, utforske, bevege seg og lære og ikke minst at de vil ha det moro i naturen!

 

Gratulerer med Barnehagedagen!

 

Utstilling opnar tysdag 10.mars kl. 15.30 og står til neste mandag!

Tilbake