03. jan 2018 Kundeundersøkelse 2018

 

Lindås Senter ønskjer å bli bedre og treng tilbakemelding om dine meiningar som kunde. Vi har laga nokre spørsmål som ikkje bør vera for vanskeleg å svara på, i tillegg kan du skriva andre kommentarer i feltet «Melding» om du ikkje finn spørsmåla dekkande for dine meiningar.  Bruk skjemaet som du finn nedanfor.

Vil du vera med i trekning av gåvekort?

Undersøkinga er anonym, men vil du vera med i trekning av gåvekort på kr. 1000,- / 500,- / 2 à 250,- må du skriva navnet ditt og tlf.nr. på registreringen som ligg under spørsmåla.

1. Du svarer først på spørsmåla og trykkjer på SEND-knappen.

2. Du velger deretter tilbaketasten på tastaturet. Då kjem du tilbake til hovudsida og kan sende inn SVAR-skjema (som ligg under spørsmåla).

Dine svar kan altså ikkje identifiserast då svara og navneregistreringen er heilt adskilt.

PS. Du treng ikkje senda inn registreringa om du ikkje vil verta med på trekninga. Har du lyst å sei di meining om Lindås senter anonymt, kan du sjølvsagt gjera det ved å kun svara på spørsmåla under og trykkja på SEND-knappen.

 

Set kryss på 1 eller fleire av alternativa
Set kryss på 1 eller fleire av alternativa
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for 1 eller fleire av produkta)
(Set kryss KUN for 1 av alternativa). OBS! Her kan du melda deg inn: http://lindaas-senter.no/kundeklubb/
(Her kan du skriva andre ting du meiner er relevant for undersøkelsen).

 


 

 

 

Tilbake