15. mar 2017 Barnehagedagen 2017

 

I 2017 vart Barnehagen arrangert den 14. mars. Årets tema er barnehagens arbeid med leik og leikens betydning for barns vennskap.

Leiken og det å ha nokon å leike med, er det barn sjølv sier er det viktigstaste for å trivast. Difor er slagordet for årets Barnehagedag: «Vi vil leika».

Barnehagedagen vert markert kvart år i mars. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som saman står bak markeringa. Formålet er å synleggjere kva barna får oppleva, erfara og læra i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spreia kunnskap om barna sin barnehagekvardag og barnehagen sitt innhald.

Utstillinga står som tidlegare år, i 2.etasje i Senterbygget, like ved inngangen til Lege/tannlege!

Tilbake