03. jan 2018 Bli med på vår «Kundeundersøkelse 2018»!

Lindås Senter ønskjer å bli stadig bedre og treng tilbakemelding om dine meiningar som kunde. Vi har laga nokre spørsmål som ikkje bør vera for vanskeleg å svara på, i tillegg kan du skriva andre kommentarer i feltet «Melding» om du ikkje finn spørsmåla dekkande for dine meiningar.  Bruk skjemaet som du finn nedanfor.

Vil du vera med i trekning av gåvekort?

Undersøkinga er anonym, men vil du vera med i trekning av gåvekort på kr. 1000,- / 500,- / 2 à 250,- må du skriva navnet ditt og tlf.nr. på registreringen som ligg under spørsmåla.

Du svarer først på spørsmåla og trykkjer på SEND-knappen. Har du ikkje svart på alle spørsmåla, vil du ikkje få sendt svara. Sjekk då om det står eit spørsmål eller to ubesvart (er merka med raudt).  Er alt OK får du straks melding om at dine svar er sendt og du kan deretter sende inn KONTAKTOPPLYSNING-skjema (som ligg under spørsmåla) for å vera med i trekninga av gåvekort .

 

OBS! Dine svar kan altså ikkje identifiserast då svara og navneregistreringen er heilt adskilt.

PS. Du treng ikkje senda inn registreringa om du ikkje vil vera med på trekninga. Har du lyst å sei di meining om Lindås senter utan å vera med i trekning av gåvekort, kan du sjølvsagt gjera det ved å kun svara på spørsmåla under og trykkja på SEND-knappen.

SVARFRIST: 26. JANUAR

PS: Kundeundersøkelsen er no avslutta

Her er spørsmåla:

OBS! Legg merke til at du på spørsmål 1, 2, 6, 7, 8, 9 og 12 kan kryssa av for fleire alternativ.  Øvrige spørsmål skal kun ha ein avkryssing for alternativ (sjølv om det er muleg å kryssa av for fleire….)

 

Set kryss på 1 eller fleire av alternativa
Set kryss på 1 eller fleire av alternativa
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss på 1 eller fleire av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for KUN 1 av alternativa)
(Set kryss for 1 eller fleire av produkta)
(Set kryss KUN for 1 av alternativa). OBS! Her kan du melda deg inn: http://lindaas-senter.no/kundeklubb/
(Her kan du skriva andre ting du meiner er relevant for undersøkelsen).

 

 

OBS!

Her kan du melda deg inn i vår KUNDEKLUBB (klikk på symbol under):

 

Tilbake