17. jul 2017 Lindåstalenter 2017 må dessverre avlysast!

Fjorårets «LIndåstalenter» var ein suksess og vi vona derfor at det var ein god idé å prøva å gjera dette til ein årleg tradisjon.  Av ein eller annen grunn har vi ikkje klart å få respons på arrangementet i år.  Då fristen gjekk ut sist fredag (22.9) var det kun kome inn 3-tre-påmeldingar, og det seier seg sjølv at det var alt for lite til at vi kunne gjennomføra dette.

 

Vi har hatt omlag same marknadsføring som i fjor både gjennom eigne kanaler og i Strilen, i tillegg har vi sendt invitasjoner til alle kulturskulane i Nordhordland, men det har altså ikkje gitt nokon respons.  Vi seier oss leie for at vi no må avlysa det heile, men det var dessverre ikkje noko anna å gjera.  Vi må sjå på om vi kan organisera dette annleisa og kanskje skal vi prøva igjen neste år!

Tilbake