- Eg jobbar for at du skal få gode handleopplevingar!

Leige av standplass på senteret

Det er muleg for lag og organisasjonar å ha ein standplass til loddsalg eller andre aktivitetar for eit kortare tidsrom. Dette kan gjerast ved å retta ein henvendelse til senterkontoret, tlf. 992 31 159.
Alle som ønskjer å ha stand på senteret retta ein henvendelse først og får deretter anvist plassering for denne. Vi har dessutan også restriksjonar på kor mange aktørar vi kan ha om gongen, og her er det førstemann til mølla som gjeld.

Lindås senter tillet ikkje eksterne næringsdrivande å ha stand i senteret dersom dei sel eller promoterer konkurrerande produkter. Unntak for dette kan vera under våre eigne senterdagar, men tillatelse må innhentast også i slike tilhøve. Pris for godkjente aktørar er kr. 750,- pr. dag.